• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางกมลทิพย์ สายสุวรรณ
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 นางกมลทิพย์  สายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
[email protected]
เบอร์โทร : 0968926309
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร