• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลว่าที่ร้อยตรีไกรสร แปงใจ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
 ชื่อ - นามสกุล :  นายไกรสร แปงใจ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 48/1 ม.8 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Telephone : 0944241574
Email : wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร