• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 

 
           โรงเรียนวชิรป่าซางมีตราเพชร เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปเพชรเปล่งประกายมีรัศมี มีวงกลมสองวงล้อมรอบ  มีข้อความ  สิกขฺกาโม  ภวํ  โหติ  ผู้ใฝ่ในการศึกษา คือ  ผู้เจริญ  อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองด้านบนและล่างตามลำดับ ด้านล่างของรูปเพชรและวงกลมมีข้อความเป็นชื่อโรงเรียนวชิรป่าซาง อยู่บนริบบิ้น