• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ตัวอักษรย่องโรงเรียน      ว.ป.
สีประจำโรงเรียน             ชมพู – ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นพิกุล