• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

มอบเกียรติบัตรแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดลำพูน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดลำพูน ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมงาน “ข่วงวัฒนธรรม ข่วงภูมิปัญญา สืบฮีตสานฮอย วัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน” จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนร่วมกับสสส.และเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง และหมู่วิสาหกิจชุมชนตำบลแม่แรง ณ เทศบาลตำบลแม่แรง และหมู่วิสาหกิจชุมชนตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
8 พ.ย 66 | รับชม : 11 ครั้ง