• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

รับทุนการศึกษากองทุนมูลนิธิชมรมลูกศิษย์พระโสภณวชิรธรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายพงศกร สุดวงรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และงานแนะแนว โรงเรียนวชิรป่าซาง นำโดยคุณครูกานดา เขื่อนเพ็ชร นำนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 10 คน เข้ารับทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท จากกองทุนมูลนิธิชมรมลูกศิษย์พระโสภณวชิรธรรม โดยชมรมลูกศิษย์พระโสภณวชิรธรรม ณ อนุสาวรีย์พระครูโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล) วัดนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
14 พ.ย 66 | รับชม : 7 ครั้ง