• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

ภาพบรรยากาศ กีฬาต้นพิกุลเกมส์

เริ่มแล้ว
ภาพบรรยากาศ กีฬาต้นพิกุลเกมส์ 2023 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 การเตรียมการของแต่ละคณะสีและการแข่งขันของแต่ละสี
16 พ.ย 66 | รับชม : 10 ครั้ง