• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง ฉบับที่ 47/65

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง
ฉบับที่ 47 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2566 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 - รับชม : 13 ครั้ง