• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง ฉบับที่ 53/66

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง
ฉบับที่ 53 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
 


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 - รับชม : 4 ครั้ง